Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Profil Inwestora


Wypełnij ankietę, za pomocą której ustalisz swój profil inwestora.

Określ horyzont czasowy inwestycji.
Aby ustalić horyzont czasowy Twojej inwestycji, odpowiedz na poniższe pytania:

A) Postaraj się jednoznacznie określić Twój podstawowy cel oszczędzania:


B) Określ czas, w jakim będziesz potrzebował zainwestowanych pieniędzy:


Określ swój profil inwestycyjny.
Jak dużego zysku się spodziewasz i jak dalece jesteś w stanie ryzykować?
Odpowiedź na te pytania pozwoli ocenić Twój profil inwestycyjny.
Przeczytaj poniższe pytania i zaznacz te odpowiedzi, które najlepiej opisują Twoja sytuację.

1. Określ swoją sytuację finansową.

A) w moim przychodzie brutto procent stałych wydatków, takich jak: czynsz, stałe opłaty, eksploatacja samochodu, ubezpieczenie, spłata kredytu, wynoszą:


B) Gdy staram się zachować obecny poziom życia, moje oszczędności pokrywają:


C) Utrata pracy lub wystąpienie dużych obciążeń finansowych w następnym roku jest:


2. Określ swój poziom akceptacji ryzyka inwestycyjnego.

D) Biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne, zmienię formie oszczędzania, gdy:


E) Większość moich oszczędności mam ulokowane:


F) Biorąc pod uwagę moje cele inwestycyjne:


Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info