Multi PIN AEGON 2.3/2.3 Prestige
Program swobodnego inwestowania
Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Portfel Funduszy w ofercie Multi PIN AEGON Prestige oraz Premium

Portfel obejmuje dostęp do 66 krajowych i zagranicznych funduszy*, zarządzanych przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i Instytucje Finansowe. W zestawie występują wszystkie fundusze z oferty standardowej plus 17 funduszy dostępnych tylko w ofercie Prestige i Premium.
AEGON stara się dobierać do ofert Prestige i Premium fundusze o jak najlepszych wynikach i zmieniać te, których stopy zwrotu wyraźnie odbiegają od średnich założonych przez ekspertów. Z tego powodu Komitet Inwestycyjny AEGON może dokonywać zmian w aktualnej liście dostępnych funduszy inwestycyjnych.

Pamiętaj: w ofercie Prestige i Premium możesz całkowicie bezpłatnie i bez podatku Belki nieograniczoną ilość razy w roku przez internet przenosić środki z jednych funduszy do drugich bez względu na to, jakie TFI nimi zarządza oraz na jakim rynku inwestują. Oznacza to, że możesz dostosować inwestycję praktycznie do każdej sytuacji rynkowej.

Możesz liczyć na moją pomoc w zdefiniowaniu Twoich potrzeb oraz w przedstawieniu możliwych strategii inwestycyjnych zgodnie z Twoimi preferencjami.

Przed wyborem odpowiedniego zestawu funduszy sprawdź: Twój profil inwestora.
Zobacz też: Zasady inwestowania

Poniżej wykazane fundusze są dostępne w ofertach:
Multi PIN AEGON 2.1 Prestige/2.2 Prestige
Multi PIN AEGON 2.1 Premium
Multi PIN AEGON Lokata 2008 Prestige

Zauważ, iż wystarczy uczestniczyć tylko w jednej z ofert Prestige, aby automatycznie zyskać dostęp do tego zestawu funduszy we wszystkich innych rodzajach programów (także standardowych), bez względu na to, kiedy zostały lub zostaną zawarte.

Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK - PKO Skarbowy (PLN)
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - BPH Obligacji 1 (PLN)
UFK - Idea Obligacji (PLN)
UFK - Idea Premium (PLN)
UFK - UniWIBID (PLN)
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN)
UFK - Legg Mason Senior (PLN)
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN)
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN)
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN)
UFK - Noble Mieszany (PLN)
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - AEGON Alfa (PLN)
UFK - AEGON Bessa (PLN)
UFK - Noble Global Return (PLN)
UFK - Noble Timingowy (PLN)
UFK - Quercus Selektywny (PLN)
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Legg Mason Akcji (PLN)
UFK - Noble Akcji (PLN)
Quercus Agresywny (PLN)
UFK - UniKorona Akcje (PLN)
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - AEGON Akcji Rosyjskich (PLN)
UFK - AEGON Akcji Tureckich (PLN)
UFK - Investor Ameryka Łacińska (PLN)
UFK - Investor BRIC (PLN)
UFK - Investor Indie i Chiny (PLN)
UFK - Noble Africa (PLN)
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Arka BZ WBK Energii (PLN)
UFK - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN)
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN)
UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN)

Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - JPMorgan Series II (EUR)
UFK - UniEURIBOR (EUR)
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - Templeton Global Total Return (EUR)
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - Templeton Global Income (EUR)
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (EUR)
UFK - GLG European Equity Alternative (EUR)
Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR)
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Greater China (EUR)
UFK - Fidelity Latin America (EUR)
UFK - Franklin India (EUR)
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR)
UFK - Templeton Asian Growth (EUR)
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR)
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR)
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - AEGON Climate Change (EUR)
UFK - BlackRock World Gold (EUR)
UFK - BlackRock World Mining (EUR)

Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK - JPMorgan Series II (USD)
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Templeton Global Total Return (USD)
Fundusze obligacyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD)
Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - Franklin Income (USD)
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (USD)
UFK - GLG European Equity Alternative (USD)
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD)
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)
Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - Fidelity ASEAN (USD)
UFK - Franklin India (USD)
UFK - Templeton Asian Growth Fund (USD)
UFK - Templeton China (USD)
UFK - Templeton Latin America Fund (USD)
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD)
Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD)
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
UFK - BlackRock World Gold (USD)
UFK - BlackRock World Mining (USD)

Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (CHF)
UFK - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF)
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (CHF)
UFK - Credit Suisse Equity Global Security (CHF)
UFK - Credit Suisse Equity Global Value (CHF)

*W ramach produktów AEGON masz dostęp do Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), które 100% swoich aktywów inwestują w odpowiadające im fundusze inwestycyjne.

Copyright © 2005-2013 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info