Multi PIN AEGON 2.3/2.3 Prestige
Program swobodnego inwestowania
Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Informacje


AEGON Program Finansowania Studiów.
17.02.2014 r.

Tym razem AEGON oferuje program do oszczędzania na sfinansowanie studiów dziecka

W programie Klient (rodzic/opiekun) wybiera wg swoich potrzeb pakiet kwotowy, który będzie sumą ubezpieczenia, czyli kwotą docelową, jaką rodzic lub opiekun dziecka chciałby docelowo przeznaczyć na sfinasowanie studiów dziecka w przyszłości.
AEGON oferuje 6 pakietów do wyboru, pod kątem kosztów studiów w kraju i za granicą.
W celu osiągnięcia wybranej kwoty (sumy ubezpieczenia) Klient opłaca składki miesięczne, których wyskość jest zależna od wybranego pakietu i okresu trwania umowy. Ustalona w umowie suma ubezpieczenia będzie wypłacona niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.
Umowa jest zawierana na czas określony, minimum 10 lat, a maksimum 20 lat.

Zobacz więcej informacji o ofercie: AEGON Program Finansowania Studiów

Multi PIN AEGON 2.3 z gwarantowaną premią.
10.10.2013 r.

Od 10 października br. rozpoczyna się sprzedaż nowego prgramu inwestycyjnego Multi PIN AEGON 2.3.

Program jest ofertą systematycznego opłacania składek przez 10 lat i Pierwszym Okresem Inwestycyjnym 15 lat.
Składki miesięczne od 500 zł lub roczne od 6 000 zł.
Novum w programie jest gwarantowana premia wypłacana po zakończeniu Pierwszego Okresu Inwestycyjnego.
Wartość premii odpowiada wartości wpłaty składki za pierwszy rok trwania programu, waloryzowanej o 5% w każdym roku Pierwszego Okresu Inwestycyjnego.
W kontekście wcześniejszych ofert z serii Multi PIN AEGON 2.1 (Standard/Prestige/Premium) Multi PIN AEGON 2.3 w wersji Standard i Prestige jest rozszerzeniem pola wyboru ofertowego w programach systematycznego inwestowania wg preferencji inwestycyjnych i finansowych Klienta.
Zobacz więcej informacji o ofercie: Multi PIN AEGON 2.3

Promocja Wiosenna - Elastyczne Inwestowanie
11.03.2013 r.

Promocja na wiosnę to AEGON Program Swobodnego Inwestowania, który jest świetną alternatywą dla lokat bankowych i daje realne szanse na efektywne i elastyczne inwestowanie.

Promocyjne korzyści w ofercie:

Zobacz więcej informacji i korzystaj z promocji: AEGON Program Swobodnego Inwestowania

Multi PIN AEGON 2.1 Premium w ofercie AEGON.
11.01.2013 r.

W ubiegłym roku AEGON wprowadziło do ofert programy inwestycyjne nowej generacji z serii Multi PIN AEGON 2.1.
W tym roku do tej serii produktowej dołączono kolejną ofertę Multi PIN AEGON 2.1 Premium.

Program jest ofertą systematycznego opłacania składek przez 6 lat i Pierwszym Okresem Inwestycyjnym 6 lat.
Składki miesięczne od 2 000 zł lub roczne od 24 000 zł.
55% wpłaty wpierwszym roku jest inwestowane, 45% stanowi Gwarantowana premię zwrotną, która zostanie dopisna do rachunku po upływie Pierwszego Okresu Inwestycyjnego (po 6 latach).
Warto zauważyć, że po wprowadzeniu do oferty Multi PIN AEGON 2.1 Premium, Klient w serii produktów Multi PIN AEGON 2.1 pod względem wysokości wpłacanej składki i Pierwszego Okresu Inwestycyjnego może wybierać warianty umów w wersji Standardowej (Multi PIN AEGON 2.1) Prestiżowej (Multi PIN AEGON 2.1 Prestige) i Premium (Multi PIN AEGON 2.1 Premium). Inaczej mówiąc Klient ma wybór wg własnych możliwości i preferencji finansowych.
Zobacz więcej informacji o ofercie: Multi PIN AEGON 2.1 Premium

Promocja Jesienna - Produkty Nowej Generacji
01.10.2012 r.

AEGON TU na Życie S.A. przygotowało promocyjną ofertę dla umów ubezpieczenia nowej formuły zawartych w październiku, listopadzie i grudniu.

Promocja Jesienna dotyczy następujących produktów ze składką regularną:

Multi PIN AEGON 2.1/2.2
Multi PIN AEGON 2.1 Prestige/2.2 Prestige

Dla produktów z linii Multi PIN AEGON 2.1 Promocja Jesienna polega na zwiększeniu wysokości Premii wypłacanej w Rocznicę Polisy kończącą Pierwszy Okres Inwestycji o kwotę stanowiącą część procentową Składki Regularnej należnej za pierwszy Rok Polisowy.

Dla produktów z linii Multi PIN AEGON 2.2 Promocja Jesienna polega na przyznaniu Bonusa stanowiącego część procentową Składki Regularnej należnej za pierwszy Rok Polisowy.<< Nowsze wiadomości | [1] [2] [3] [4] [5] | Starsze wiadomości >>


Copyright © 2005-2013 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info